Kalite ve Çevre Politikamız

Kurumsallaşırken, uluslararası standartlara uygun olarak  kalite yönetim sistemleri ilkeleri ışığında genç dinamik ve istekli personel yapısıyla;

Misafirlerimizin istek , beklenti ve ihtiyaçlarının araştırır, bunlara en uygun hizmetleri planlanlarız,

Uluslar arası standartlarda hijyen ve gıda güvenliği ilkelerine uygun ürün ve üretim alanı sağlarız, 

Hizmet kalitemizi ölçülebilir hale getirerek sistemin sürekli şekilde iyileştirilmesi için hedefler belirleyip çalışanlarla yönetimin birlikteliğini sağlarız, 

Çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizm gerekliliğini sağlamak amacıyla çevreye olan etkilerimizi tespit eder olumsuz etkileri ve atıklarımızı kontrol altına alırız. 

Doğal kaynak kullanımını, enerji tüketimini , hava , su ve toprak kirlenmesini en aza indirgemek için çalışmalar yaparız.

Çevre bilinci ve sosyal sorumluluklarımızı konuklarımız, tedarikçiler ,yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarınca da benimsenmesini sağlamaya çalışırız. Çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetlerimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız. 

 

Paylaş