Kalite ve Çevre

Kalite ve Çevre Politikamız

Kurumsallaşırken, uluslararası standartlara uygun olarak kalite yönetim sistemleri ilkeleri ışığında genç dinamik ve istekli personel yapısıyla;

Misafirlerimizin istek, beklenti ve ihtiyaçlarının araştırır, bunlara en uygun hizmetleri planlanlarız,

Uluslararası standartlarda hijyen ve gıda güvenliği ilkelerine uygun ürün ve üretim alanı sağlarız, hizmet kalitemizi ölçülebilir hale getirerek sistemin sürekli şekilde iyileştirilmesi için hedefler belirleyip çalışanlarla yönetimin birlikteliğini sağlarız,

Çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizm gerekliliğini sağlamak amacıyla çevreye olan etkilerimizi tespit eder olumsuz etkileri ve atıklarımızı kontrol altına alırız,

Doğal kaynak kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgemek için çalışmalar yaparız,

Çevre bilinci ve sosyal sorumluluklarımızı konuklarımız, tedarikçiler ,yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarınca da benimsenmesini sağlamaya çalışırız. Çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetlerimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Otel yönetimi ve çalışanları olarak Çevre Politikamız;

Faaliyetlerimizde çevre ile olan ilişkimizi ön planda tutarak sürdürülebilir çevre için sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

Doğal kaynakların çevre sorumluluğu bilinci ile etkin kullanımını sağlamayı,

Ulusal Çevre Mevzuatına tam olarak uymayı ve uluslararası mevzuatı takip etmeyi,

Atıklarımızın Ulusal Atık Mevzuatları doğrultusunda kaynağında azaltılmasını ve ilgili atık türlerini işlemeye yetkilendirilmiş işletmeler aracılığıyla bertaraf edilmesini sağlamayı,

Çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı eğitim faaliyetleri düzenleyerek, çalışanlarımızın görüşünün alınacağı,

Çevre politikamıza müşteri desteğini sağlamak amacıyla bilgilendirmeler yapmayı, gelebilecek geribildirimleri sürekli iyileştirme aracı olarak değerlendirmeyi,

Doğal Kaynak kullanımı ile ilgili tasarruf tedbirleri alarak çalışanlarımızı ve misafirlerimizi bu amaç doğrultusunda bilgilendirip yönlendirmeyi,

Enerji kaynaklarının harcanmasında tükenebilir kaynaklar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesini sağlayacak çalışmalar yapmayı, Tedarikçi seçimlerimizde çevre ile uyumlu ürün üreten ve hizmet veren işletmeleri tercih edeceğimizi, Sürdürülebilir Yönetim Politikaları izleyerek gelecek nesillerin çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarını koruyacağımızı taahhüt ederiz.